Προσθέστε την επιχείρησή σας

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΠαθολογικήΓ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» έως 22:00
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΚαρδιολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» έως 22:00
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΧειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Αγγειοχειρ/κή
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
ΑιματολογικήΓ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Γαστρεντερολογική
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης
ΓναθοχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΔερματολογικήΝ.Δ.Ν.Α. «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Ενδοκρινολογική
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θωρακοχειρ/κήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Καρδιοχειρ/κή
ΝευρολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ» έως 22:00
Π.Γ.Ν.Α. «ΑΙΓΗΝΙΤΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΝευροχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΝεφρολογικήΓ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Ογκολογική
ΟδοντιατρικήΓ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης
ΟρθοπαιδικήΓ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ έως 21:00
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Κλινική Χεριού-Μικροχειρουργική Άνω ΆκρουΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΟυρολογικήΓ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΟφθαλμολογικήΓ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
Ν.Α. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ» έως 14:30
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΠνευμονολογικήΓ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» έως 20:00
Πλαστ. ΧειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΡευματολογικήΓ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΨυχιατρικήΨ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»
Ω.Ρ.Λ.
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης
ΓυναικολογικήΓ.Ν.Α.Μ. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΜαιευτικήΓ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α.Μ. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΠαιδιατρικόΓ.Ν.Π. «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Ν. «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΠαιδοψυχιατρικόΓ.Ν.Π. «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»
Παιδοοδοντιατρική
Παιδοκαρδιοχειρουργική
Παιδοκαρδιολογική
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης