Προσθέστε την επιχείρησή σας

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Κλινικές08:00 – 14:3008:00 – 16:0008:00 – 23:0014:30 – 08:00 επομένης08:00 – 08:00 επομένηςΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠαθολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
ΚαρδιολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΧειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Π.Γ.Ν.Α. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»
Αγγειοχειρ/κήΓ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΑιματολογικήΑ.Ο.Ν.Α. «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» έως 15:00Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γαστρεντερ/γικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΓναθοχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΔερματολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΝ.Δ.Ν.Α. «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΕνδοκρινολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Κλινικές08:00 – 14:3008:00 – 16:0008:00 – 23:0014:30 – 08:00 επομένης08:00 – 08:00 επομένηςΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Θωρακοχειρ/γικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Καρδιοχειρ/κήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΝευρολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» έως 21:00
ΝευροχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΝεφρολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΟγκολογικήΓ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 15:00.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Α.Ο.Ν.Α. «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» έως 15:00
ΟδοντιατρικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» έως 21:00
ΟρθοπαιδικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ έως 21:00
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Κλινική Χεριού-Μικροχειρουργική Άνω ΆκρουΓ.Ν.Α «ΚΑΤ»
ΟυρολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»
ΟφθαλμολογικήΝ.Α. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ»Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ» έως 23:00
ΠνευμονολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Κλινικές08:00 – 14:3008:00 – 16:0008:00 – 23:0014:30 – 08:00 επομένης08:00 – 08:00 επομένηςΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πλαστ. ΧειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΡευματολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΨυχιατρικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»Για εκούσια περιστατικά και εισαγγελικές εντολές.
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
Ω.Ρ.Λ.Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΓυναικολογικήΠ.Γ.Ν.Α. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»Γ.Ν.Α «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΜαιευτικήΠ.Γ.Ν.Α. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»Γ.Ν.Α «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΠαιδιατρικόΓ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣΓ.Ν. Π.A «ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΠαιδοψυχιατρικήΓ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣΓ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ)Γ.Ν. Π.A «ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΠαιδοοδοντιατρικήΓ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Παιδοκαρδιοχειρουργική
Παιδοκαρδιολογική
Κλινικές08:00 – 14:3008:00 – 16:0008:00 – 23:0014:30 – 08:00 επομένης08:00 – 08:00 επομένηςΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ