Προσθέστε την επιχείρησή σας

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΠαθολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΚαρδιολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΧειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Αγγειοχειρ/κή
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΑιματολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΓαστρεντερολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΓναθοχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης
ΔερματολογικήΝ.Δ.Ν.Α. «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΕνδοκρινολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Θωρακοχειρ/κήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Καρδιοχειρ/κή
ΝευρολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» έως 21:00
ΝευροχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΝεφρολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Ογκολογική
ΟδοντιατρικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» έως 21:00
ΟρθοπαιδικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ έως 21:00
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Κλινική Χεριού-Μικροχειρουργική Άνω ΆκρουΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΟυρολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»
ΟφθαλμολογικήΝ.Α. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ» έως 14:30
Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ» έως 23:00
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης
ΠνευμονολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» έως 21:00
Πλαστ. ΧειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΡευματολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΨυχιατρικήΓ.Ν Δυτικής Αττικής "Αγία Βαρβάρα"
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
Ω.Ρ.Λ.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΓυναικολογικήΓ.Ν.Α.Μ. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝ/ΠΟΥΛΕΙΟ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΜαιευτικήΓ.Ν. Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α.Μ. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΠαιδιατρικόΓ.Ν.Π. «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΠαιδοψυχιατρικόΓ.Ν.Π. «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ)
Παιδοοδοντιατρική
Παιδοκαρδιοχειρουργική
Παιδοκαρδιολογική
Κλινικές08:00 – 08:00 επομένης