ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογικά, Γαστρεντερολογικά Θέματα
  • Διατροφή, Εναλλακτικές Θεραπείες
  • Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση
  • Ενδοσκοπική Πολυποδεκτομή
  • Ενδοσκοπική γαστρεντερολογία
  • Ογκολογία πεπτικού
  • Ελκώδης κολίτιδα
  • Καρκίνος ήπατος