Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Βουλιμία
  • Νευρική ανορεξία
  • Πολυκυστικές ωοθήκες
  • Πρόγραμμα διατροφής