ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αυχενική διάφανεια, Β' επιπέδου
  • Doppler
  • Υστεροσκόπηση, Λαπαροσκόπηση
  • Κολποσκόπηση
  • Εγκυμοσύνη
  • Φυσιολογικός τοκετός
  • Τεστ Παπ