ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Γαστρεντερολόγοι

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Νόσος του Κρον
  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση