ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ DR

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Λαπαροσκοπήσεις, Υστεροσκοπήσεις
  • Υπέρηχοι (Αυχενική Διαφάνεια, 3D)
  • Κολποσκοπήσεις, Υπογονιμότητα
  • Οικογενειακός Προγραμματισμός