Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Απόξεση μήτρας και ενδομητρίου
  • Αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας
  • Ανεπάρκεια τραχήλου
  • Εγκυμοσύνη