ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

Ο Δήμας Ιωάννης MD, MSc, PhD(c) είναι γαστρεντερολόγος - ηπατολόγος και επεμβατικός ενδοσκόπος, με έδρα στη Σούδα Χανίων. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών...

  • Ιατρός Γαστρεντερολόγος, Ηπατολόγος
  • Επεμβατική Ενδοσκόπηση Πεπτικού
  • Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση
  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση