Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ενδοσκοπική γαστρεντερολογία
  • Ευερέθιστο έντερο
  • Λοίμωξη στομάχου από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού
  • Παλινδρόμηση