Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Προγεννητικός Έλεγχος
  • Αυχενική Διαφάνεια, Β' Επιπέδου
  • Αμνιοπαρακέντηση, Λήψη Τροφοβλάστης
  • Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης, Doppler
  • Ιατρική εμβρύου