ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Χ. ΣΑΒΒΑΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Λαπαροσκόπηση, Υστεροσκόπηση
  • Τεστ Pap, Κολποσκόπηση
  • Κύηση Υψηλού Κινδύνου
  • Laser, Υπέρηχοι Doppler, Μαστολογία
  • Λαπαροσκοπική χειρουργική
  • Παθολογία της κύησης
  • Διαταραχές περιόδου
  • Εγκυμοσύνη