Περιγραφή και Λεπτομέρειες

Η Φωτιάδου - Σκουμή Χριστίνα είναι δερματολόγος - αφροδισιολόγος στη Λάρισα, πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού...

  • Αισθητική Δερματολογία
  • Δερματοσκόπηση, Χαρτογράφηση Σπίλων
  • Παθήσεις Ονύχων, Τριχών
  • Παιδική Δερματολογία, Εφαρμογές Laser
  • Αισθητική δερματολογία
  • Αφροδισιολογία
  • Aφαίρεση σπίλων (Ελιών)
  • Botox