ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, Πεπτικό
  • Πολύποδας Εντέρου, Ελικοβακτηρίδιο
  • Δυσκοιλιότητα, Ηπατίτιδα
  • Τεστ Αναπνοής, Ενδοσκοπήσεις Πεπτικού
  • Γαστρεντερίτιδα
  • Παλινδρόμηση