ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

  • Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση, Πεπτικό
  • Πολύποδας Εντέρου, Ελικοβακτηρίδιο
  • Δυσκοιλιότητα, Ηπατίτιδα
  • Τεστ Αναπνοής, Ενδοσκοπήσεις Πεπτικού
  • Γαστρεντερίτιδα
  • Παλινδρόμηση

    Στοιχεία Επικοινωνίας