Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ενδοσκοπική γαστρεντερολογία
  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
  • Νόσος του Κρον