ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατίτιδα A, B, C
  • Κολονοσκόπηση