ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  • Ειδικός Γαστρεντερολόγος
  • Επεμβατικός Ενδοσκόπος
  • Διευθυντής Metropolitan Hospital
  • Ενδοσκοπική γαστρεντερολογία
  • Παλινδρόμηση

    Στοιχεία Επικοινωνίας