ΚΑΒΑΓΙΑ ΑΓΛΑΪΑ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ιατρός Ηπατολόγος
  • Έλκος στομάχου
  • Ηπατίτιδα A, B, C
  • Κολίτιδα
  • Νόσος του Κρον