ΚΑΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση πλήρης
  • Λήψη βιοψιών οισοφάγου
  • Λήψη βιοψιών στομάχου