ΚΑΪΛΑΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Προγεννητικός έλεγχος
  • Λαπαροσκόπηση, Υστεροσκόπηση
  • Γυναικεία υπογονιμότητα
  • Λαπαροσκοπική χειρουργική
  • Εγκυμοσύνη
  • Έλεγχος υπογονιμότητος