Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αναιμία
  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Υπέρταση
  • Χοληστερίνη