ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Κολονοσκόπηση, Ορθοσιγμοειδοσκόπηση
  • Ενδοσκοπική Πολυπεκτομή
  • Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα EUS-EUS, FN
  • Τοποθέτηση Γαστροστομίας,Γαστροσκόπηση
  • Ενδοσκοπική γαστρεντερολογία
  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Καρκίνος παχέος εντέρου
  • Παλινδρόμηση