ΚΑΛΛΙΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Λαπαροσκόπηση, Υστεροσκόπηση
  • Κολπικοί Υπέρηχοι, Κολποσκόπηση
  • Παρακολούθηση Κύησης, Αμηνόρροια
  • Προγεννητικός Έλεγχος, Υπογονιμότητα
  • Εξωσωματική
  • Παρακολούθηση κύησης υψηλού κινδύνου
  • Ακράτεια
  • Αμηνόρροια