ΚΑΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Γονόρροια
  • Ψωρίαση
  • Μεσοθεραπεία