Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Διαβήτης τύπου 2
  • Όζοι θυρεοειδούς
  • Υποθυρεοειδισμός