Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογία
  • Αιμορροϊδοπάθεια (Αιμορροΐδες)
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
  • Λοίμωξη στομάχου από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού