ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Γυναικολογική - μαιευτική χειρουργική
  • Εγκυμοσύνη
  • Κονδυλώματα
  • Κυήσεις υψηλού κινδύνου