Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογία
  • Ηπατίτιδα A, B, C
  • Καρκίνος παγκρέατος
  • Καρκίνος παχέος εντέρου