ΚΑΤΣΙΧΤΗ Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Παχυσαρκία, Οστεοπόρωση
  • Διαταραχές λιπιδίων
  • Παθήσεις υποθαλάμου, υπόφυσης
  • Hashimoto
  • Διαβήτης
  • Διαβήτης κύησης
  • Διαβήτης τύπου 1