Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αύξηση βάρους
  • Βουλιμία
  • Καρδιαγγειακά νοσήματα
  • Παχυσαρκία