ΚΙΣΟΥΡΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ν.

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογία
  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Ελκώδης κολίτιδα
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση