Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Κλινική Δερματολογία, Αφροδισιολογία
  • Έλεγχος Σπίλων, Δερματοσκόπηση
  • Παιδοδερματολογία, Δερματοχειρουργική
  • Laser Αποτρίχωση, Μεσοθεραπεία
  • Κλινική δερματολογία