Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Aφαίρεση σπίλων (Ελιών)
  • Botox
  • Ακμή
  • Ψωρίαση