Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Ηπατίτιδα A, B, C
  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση