ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Π. ΟΛΓΑ

  • Hashimoto
  • Διαβήτης τύπου 1
  • Όζοι θυρεοειδούς
  • Υποθυρεοειδισμός

    Στοιχεία Επικοινωνίας