Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ενδοσκοπική γαστρεντερολογία
  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Breath test
  • Γαστροσκόπηση