Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
  • Breath test
  • Γαστροσκόπηση