ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Παθήσεις Πεπτικού, Ήπατος
  • Ορθοσκόπηση, Ορθοσιγμοειδοσκόπηση
  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση