Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Απώλεια λίπους
  • Αύξηση βάρους
  • Διαβήτης κύησης
  • Διατήρηση βάρους