ΛΟΥΒΡΟΣ ΣΠ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ενδοσκοπική γαστρεντερολογία
  • Γαστρεντερική αιμορραγία
  • Γαστρεντερίτιδα
  • Έλκος στομάχου