ΜΑΝΘΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ειδικός Γαστρεντερολόγος
  • Ηπατολόγος
  • Γαστροσκοπήσεις
  • Εντεροσκοπήσεις
  • Ηπατίτιδα A, B, C
  • Νόσος του Κρον
  • Παλινδρόμηση
  • Κολονοσκόπηση