Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Παιδιά, Έγκυες, Θηλάζουσες, Αθλητές
  • Διατροφική Υποστήριξη Παθήσεων
  • Σωματομετρήσεις, Μέτρηση Μεταβολισμού
  • Λιπομέτρηση, Συνεργασία με Ψυχολόγο
  • Πρόγραμμα διατροφής