ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αφαίρεση Πολυπόδων, Πολυπεκτομές
  • Παθήσεις Ήπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος
  • Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση, Έλκος
  • Αιμορροϊδοπάθειες,Εκκολπώματα,Δυσπεψία
  • Αλλαγή κενώσεων
  • Γαστρεντερική αιμορραγία
  • Γαστρεντερίτιδα
  • Ειλεός