ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.

  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Breath test
  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση

    Στοιχεία Επικοινωνίας