Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αναπτυξιακές διαταραχές
  • Κοντό ανάστημα
  • Σακχαρώδης διαβήτης