Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Παλινδρόμηση
  • Γαστροσκόπηση
  • Κολονοσκόπηση