ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Δυσκοιλιότητα
  • Ελκώδης κολίτιδα
  • Νόσος του Κρον

    Στοιχεία Επικοινωνίας