ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

  • Ενδοσκοπήσεις πεπτικού συστήματος
  • Διαγνωστικές,Επεμβατικές ενδοσκοπήσεις
  • Γαστροσκόπηση, Κολονοσκόπηση
  • Πολυπεκτομές, ERCP, STENT
  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Γαστρεντερίτιδα

    Στοιχεία Επικοινωνίας