ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Ηπατολογία
  • Αφαίρεση πολύποδα
  • Ηπατίτιδα A, B, C
  • Κοιλιοκάκη