ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Περιγραφή και Λεπτομέρειες

  • Πολυπεκτομή, Γαστροσκόπηση, Ηπατολόγος
  • Κολονοσκόπηση, Ενδοσκόπηση, Επεμβατική
  • Υπεύθυνος Κλινικής Πειραιά ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
  • Δέχεται με Ραντεβού
  • Παλινδρόμηση