ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

  • Hashimoto
  • Διαβήτης τύπου 2
  • Όζοι θυρεοειδούς
  • Υποθυρεοειδισμός

    Στοιχεία Επικοινωνίας